قوانین باشگاه مشتریان

 قوانین باشگاه مشتریان

قوانین باشگاه مشتریان شامل موارد زیر می باشد .

باشگاه مشتریان مای مارکت


 باشگاه مشتریان مای مارکت

امتیاز خرید بعد از عضویت در باشگاه مشتریان محاسبه می‌شود. توجه داشته باشید به خریدهایی که قبل از عضویت در باشگاه مشتریان انجام داده‌اید، امتیازی تعلق نمی‌گیرد. - پس از عضویت در بلسان و بعد از خریدهای موفق و نهایی از مای مارکت که ۷ روز از تحویل سفارش گذشته باشد و سفارش مرجوع نشده باشد، به ازای هر ۱۰ هزار تومان خرید، یک امتیاز منظور خواهد شد. سقف امتیاز برای هر سبد خرید، ۱۵۰ امتیاز است. - امتیاز ثبت نظر: به هر نظر تائید شده، پنج امتیاز به حساب کاربری که نظر را ثبت کرده است، تعلق خواهد گرفت. کالایی که ثبت در نظر در خصوص آن صورت می‌گیرد باید توسط مشتری خریداری شده باشد. نظر ثبت شده باید با قوانین "ثبت نظر" بلسان منطبق باشد و پس از تایید نظر از طرف بلسان، امتیاز در حساب کاربر منظور می‌شود. سقف امتیاز ثبت نظر، ۲۴۰ امتیاز در هر سال است.

نحوه استفاده از امتیاز


 نحوه استفاده از امتیاز

خرج امتیاز: پیشنهادهای متنوع بلسان از طریق ورود به حساب کاربری و مراجعه به قسمت جوایز قابل مشاهده است. در این قسمت می‌توانید به انتخاب خود، امتیاز کسب شده را برای هر یک از پیشنهادهای مطرح شده استفاده کنید. - گفتنی است امتیازهای ذکر شده صرفا جهت استفاده از پیشنهادهای بلسان بوده و امکان نقد شدن ندارند. امتیاز استفاده شده و جایزه دریافت شده از بلسان به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. - لازم به توضیح است جوایز های مارکت ثابت و دائمی نیست و باشگاه مشتریان تعهدی بابت ثابت نگه داشتن این جوایز در طول زمان را ندارد. - لازم به ذکر است تخصیص امتیازات قابل استفاده برای گرفتن جوایز باشگاه مشتریان هم از قواعد ثابت تبعیت نکرده و امکان تغییر آن برای بلسان محفوظ است.